text.skipToContent text.skipToNavigation

Verze: 4. května 2021

 

Pravidla Programu Krmím Hill’s


Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná a závazná pravidla Programu Krmím Hill’s (jak je tento pojem vymezen níže). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedené na reklamních a propagačních materiálech Programu Krmím Hill’s či na Stránkách Programu (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

 1.     POPIS PROGRAMU

  Program Krmím Hill's (dále jen Program nebo také Program Krmím Hill’s) je exkluzivní program pro domácí mazlíčky veterinářů, veterinárních sester a veterinárního personálu pracujícího na veterinárních klinikách (včetně studentů, kteří v rámci klinik vykonávají praxi nebo brigádu či jinak spolupracují s veterinární klinikou) v České republice a na Slovensku. Registrovaní Uživatelé (jak je tento pojem vymezen níže) mohou v rámci Programu využít 40% slevy z doporučené maloobchodní prodejní ceny krmiv Hill's. Sleva na zakoupené krmivo Hill's se vztahuje pouze na nákup krmiva Hill’s pro vlastní domácí mazlíčky registrovaných Uživatelů (maximálně dva domácí mazlíčci na jednoho registrovaného Uživatele).

 2.     ORGANIZÁTOR PROGRAMU
   • Organizátorem Programu Krmím Hill’s je společnost Hill's Pet Nutrition s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00, Praha 8, Česká republika, identifikační číslo: 04105575 (dále jen Hill’s).

   • Společnost Hill’s pro účely Programu spolupracuje s příslušnými velkoobchodními partnery v České republice a na Slovensku, kteří zajišťují dodávku objednaného krmiva Hill’s Uživatelům (na příslušnou kliniku). K tomuto účelu mohou být nezbytné osobní údaje Uživatelů a nezbytné údaje o klinikách sdíleny s velkoobchodními partnery jako samostatnými správci osobních údajů.

 3.     DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU

  Program Krmím Hill’s trvá bez časového omezení (dále jen Doba trvání Programu). Společnost Hill’s je oprávněna Dobu trvání Programu kdykoli měnit, a to bez uvedení důvodu.

 4.     UŽIVATELÉ PROGRAMU*
   • Program Krmím Hill's je určen pro domácí mazlíčky veterinářů, veterinárních sester a veterinárního personálu pracujícího na veterinárních klinikách (včetně studentů, kteří v rámci klinik vykonávají praxi nebo brigádu či jinak spolupracují s veterinární klinikou), které se primárně zaměřují na léčbu a péči o malá zvířata v zájmovém chovu a které odebírají výrobky společnosti Hill's (dále jen společně Uživatelé, každý jednotlivě Uživatel).Uživatelé musí být starší 18 let.

   • Nezbytným předpokladem účasti v Programu Krmím Hill’s je registrace veterinární kliniky do Programu.

 5.     MECHANISMUS PROGRAMU
   •     Pro účast v Programu Krmím Hill's se musí Uživatel řádně zaregistrovat na webové stránce programu na adrese: https://www.hills4you.com/CZ pro české Uživatele a https://www.hills4you.com/SK pro slovenské Uživatele (společně dále jen Stránky Programu). Předpokladem účasti Uživatele v Programu je řádná registrace veterinární kliniky Uživatele do Programu. Registraci kliniky provádí k tomu pověřená osoba za kliniku. Provedením registrace veterinární klinika souhlasí s těmito Pravidly Programu a účastí svého veterinárního personálu (jako Uživatelů) v Programu. Změny zaregistrovaných údajů týkajících se veterinární kliniky provede společnost Hill’s bez zbytečného odkladu na základě e-mailové žádosti zaslané pověřenou osobou kliniky na emailovou adresu: info_cz@hillspet.com.

   •     V rámci registrace musí Uživatel uvést údaje svých domácích mazlíčků – psa nebo kočky (nejvýše však 2 mazlíčci), pro které bude krmivo Hill’s nakupováno. Řádné uvedení informací o mazlíčcích je nezbytné pro propočet váhových limitů k nákupu krmiva v rámci Programu (viz níže).

   •     Jednotlivé registrace klinik a Uživatelů podléhají schválení ze strany společnosti Hill’s. Kliniky i Uživatelé budou o průběhu registračního procesu informováni ze strany společnosti Hill’s e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři na Stránkách Programu.

   •     Na Stránkách Programu si po úspěšné registraci mohou Uživatelé vybrat krmivo Hill's, které chtějí pro své zaregistrované domácí mazlíčky (maximálně 2) zvolit, a to až do výše stanoveného váhového limitu. Uživatelé okamžitě uvidí výši poskytnuté slevy na vybrané krmivo v porovnání s doporučenou maloobchodní prodejní cenou Hill’s pro dané krmivo. Poté, co si Uživatel na Stránkách Programu zvolí krmivo, která chce zakoupit, bude krmivo doručeno zvoleným dodavatelem - velkoobchodním partnerem až na veterinární kliniku Uživatele, kde Uživatel za krmivo zaplatí. Platí při tom, že cena za krmivo uvedená na Stránkách Programu je pouze nezávaznou doporučenou maloobchodní prodejní cenou Hill’s a může se tak v rámci ceníku příslušné veterinární kliniky lišit. Cena po slevě (40 %) z doporučené maloobchodní prodejní ceny krmiva, která se zobrazí na Stránkách Programu, je maximální cena, kterou za zvolené krmivo Uživatel zaplatí na příslušné veterinární klinice. Konečná cena za zvolené krmivo Hill’s však vždy závisí na uvážení příslušné veterinární kliniky, kde zvolené krmivo Uživatel zakoupí.

   •     V rámci Programu Krmím Hill’s si mohou Uživatelé vybrat z krmiva Hill's Prescription Diet, Hill‘s Science Plan, Hill’s VetEssentials a Hill's Treats.

   •     Program Krmím Hill's je určen pouze pro domácí mazlíčky Uživatelů. Zakoupené krmivo neslouží k přeprodeji.

   •     Dojde-li ke změně zaměstnání Uživatele a je-li novým zaměstnavatelem Uživatele veterinární klinika, která se také primárně zabývá léčbou a péči o malá zvířata v zájmovém chovu a odebírá výrobky společnosti Hill's, případně je již zaregistrována v Programu, Uživatel musí tuto změnu neprodleně oznámit společnosti Hill’s na e-mailovou adresu: info_cz@hillspet.com. Není-li nový zaměstnavatel zaregistrován v Programu, bude pro další účast Uživatele v Programu nutná registrace nového zaměstnavatele – kliniky v Programu v souladu s těmito Pravidly. Je-li nový zaměstnavatel – klinika již zaregistrována v Programu, proveden společnost Hill’s po ověření a potvrzení správnosti nových údajů požadovanou změnu. Účet Uživatele bude po dobu od oznámení společnosti Hill’s do ověření a provedení změn dočasně pozastaven. Pokud novým zaměstnavatelem Uživatele není veterinární klinika, která se také primárně zabývá léčbou a péčí o malá zvířata v zájmovém chovu či odebírá výrobky společnosti Hill's, bude spolu se změnou zaměstnavatele účast Uživatele v Programu zrušena.

   •     Každý Uživatel má stanoven váhový limit pro účely nákupu krmiva Hill’s v rámci Programu dle údajů o registrovaných mazlíčcích. Základem pro určení limitu Uživatele v rámci Programu je průměrné množství krmiva, které pes nebo kočka spotřebuje za jeden rok dle analýzy Hill‘s. Roční množství krmiva na psa/kočku je rozděleno do dvou pololetí (např. u kočky bude maximální možný objem krmiva, které lze objednat v daném pololetí, 20 kg). Pokud v jednom pololetí dosáhne Uživatel stanoveného limitu zvoleného krmiva, nemůže již Uživatel v daném pololetí objednávat krmivo v rámci Programu. Roční váhové limity pro nákup krmiva jsou následující:
   • Domácí mazlíčekVelikost plemenaMaximální objem krmiva/kalendářní rok
    KočkaVšechny velikostiMax. 40 kg krmiva/rok
    PesMalý (hmotnost do 10 kg)Max. 75 kg krmiva/rok
    PesStřední (hmotnost od 10 do 25 kg)Max. 125 kg krmiva/rok
    PesVelký (hmotnost od 25 do 50 kg)Max. 215 kg krmiva/rok
    PesObrovský (hmotnost nad 50 kg)Max. 260 kg krmiva/rok

   •     Uživatel souhlasí, že (i) dodávka krmiva zvoleného v rámci Programu je realizována vybraným velkoobchodním partnerem, který dodává produkty Hill’s na příslušnou veterinární kliniku Uživatele; a (ii) prodej krmiva zvoleného v rámci Programu je realizován příslušnou veterinární klinikou Uživatele, nikoli společností Hill’s.

   •     Účastník je oprávněn měnit registrované mazlíčky pro účely Programu v rámci nastavení svého účtu na Stránkách Programu. Změnou nebo odebráním mazlíčka během příslušného roku nedochází k obnově doposud vyčerpané váhových limitů krmiva.

   •     Nevyčerpaný váhový limit v daném období (půl rok a rok) se nepřevádí do dalšího období.

 6.     CENA KRMIVA A TERMÍN DODÁNÍ
   •     Cena za krmivo uvedená na Stránkách Programu je pouze nezávaznou doporučenou maloobchodní prodejní cenou Hill’s a může se tak v rámci ceníku příslušné veterinární kliniky lišit. Cena po slevě (40%) z doporučené maloobchodní prodejní ceny krmiva, která se zobrazí na Stránkách Programu, je maximální cena, kterou za zvolené krmivo Uživatel zaplatí na příslušné veterinární klinice. Konečná cena za zvolené krmivo Hill’s však vždy závisí na uvážení příslušné veterinární kliniky, kde zvolené krmivo Uživatel zakoupí.

   •     Termín dodání zvoleného krmiva na veterinární kliniku Uživatele bude záviset na individuální dohodě veterinární kliniky se zvoleným velkoobchodním partnerem.

 7.     PŘÍSPĚVKY UŽIVATELŮ
   •     V rámci Stránek Programu mohou Uživatelé nahrávat fotografie svých mazlíčků do galerie Programu. Všechny fotografie nahrané na Stránky Programu Uživateli musí respektovat důstojnost zvířat. V průběhu pořizování fotografie nesmí být žádnému zvířeti způsobeno jakékoli fyzické či psychické týrání, poškození či nepohodlí. Situace zobrazené na fotografiích nesmí dle subjektivního posouzení společnosti Hill’s pohoršovat běžné chovatele domácích zvířat.

   •     Uživatel prohlašuje, že: (a) veškeré nahrané fotografie jsou výhradně snímky Uživatele a domácích zvířat Uživatele a neobsahují podobiznu ani obraz žádné jiné osoby nebo zvířete, které nejsou ve vlastnictví Uživatele; (b) fotografie, včetně jejich částí, jsou majetkem Uživatele a Uživatel disponuje veškerými autorskými právy k fotografiím a jejich částem a jejich nahráním na Stránky Programu neporušuje jakákoli práva třetích osob; a (c) Uživatel je starší 18 let a je plně způsobilý udělit společnosti Hill’s a dalším subjektům práva v rozsahu, tak jak je uvedeno níže.

   •     Uživatel tímto bere na vědomí, že fotografie nahrané na Stránky Programu nesmí (i) porušovat autorská práva třetích osob, ani jakékoli patenty, ochranné známky, obchodní tajemství či jiná chráněná práva či práva týkající se ochrany duševního vlastnictví či důvěrných informací; (ii) porušovat jakékoli zákony, předpisy či nařízení (včetně, nikoli však výlučně, takových, které se týkají kontroly exportu, ochrany spotřebitele, nekalé soutěže, anti-diskriminace či klamavé reklamy); nebo (iii) být, či být opodstatněně považovány za nemravné, nevkusné, pomlouvačné, urážlivé, nenávistné, rasově nebo nábožensky zaujaté nebo urážlivé, nezákonně ohrožující nebo obtěžující jakéhokoliv jednotlivce či korporaci. Společnost Hill‘s si vyhrazuje právo odstranit fotografii, která dle názoru společnosti Hill’s poruší ustanovení tohoto bodu Pravidel. Pro vyloučení pochybností bude za porušení Pravidel považováno nahrání fotografie zobrazujícího psa, u něhož došlo ke kupírování uší v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb., o na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

   •     Uživatel souhlasí s užitím poskytnuté fotografie na Stránkách Programu.

   •     Uživatel odškodní a bude chránit společnost Hill’s před veškerými nároky, požadavky, žalobami, stížnostmi, náklady, poplatky, rozsudky, poplatky za právní zastoupení, škodami a závazky jakéhokoliv druhu, které vyplynou z porušení výše uvedených prohlášení a záruk Uživatele nebo v souvislosti s nimi.

 8.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   •     Společnost Hill’s má právo kdykoliv změnit Pravidla či Program úplně zrušit, a to bez udání důvodu nebo stanovení náhrady.

   •     Změny Pravidel mohou být provedeny pouze písemně a budou zveřejněny na Stránkách Programu.

   •     Pouze znění Pravidel zveřejněné na Stránkách Programu lze považovat za rozhodující.

   •     Společnost Hill‘s má právo vyloučit z Programu takové Uživatele či kliniku, kteří by porušovali tato Pravidla nebo kteří by vyvolávali u společnosti Hill’s důvodné podezření, že jednali podvodně.

   •     Účast v Programu je dobrovolná. Registrací v Programu Uživatelé a kliniky vyjadřují souhlas s těmito Pravidly. Tato Pravidla se řídí českým právem a veškeré spory vzniklé z těchto Pravidel či v souvislosti s nimi budou rozhodovány příslušnými českými soudy.

   •     Svou účastí v Programu Účastník potvrzuje, že registrací a nákupem krmiva Účastníkem nebudou ohroženy či porušeny jakékoli povinnosti, včetně zásad profesionální etiky, plynoucí pro Účastníka Programu z příslušných právních předpisů vztahujících se na činnost Účastníka Programu, z pracovní smlouvy Účastníka a veškerých vnitřních předpisů Komory veterinárních lékařů České republiky.

 9.     ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   •     Společnost Hill's Pet Nutrition respektuje soukromí Uživatelů. S osobními údaji Uživatelů nakládá zodpovědně a chce, aby Uživatelé věděli, jak jejich osobní údaje zaznamenáváme, používáme a zpřístupňujeme. Detailní zásady ochrany osobních údajů naší naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 10. * Se souhlasem příslušné kliniky se může do Programu zaregistrovat jako Uživatel také nestátní zvířecí útulek, který s příslušnou klinikou dlouhodobě spolupracuje a pro který klinika zajišťuje veterinární dohled a služby. Po poradě s veterinárním lékařem může být krmivo Hill’s využito pro ty psy a kočky, kteří se nachází v útulku a současně byli zaregistrováni Uživatelem pro účely Programu. Ustanovení těchto Pravidel se na útulek jako Uživatele uplatní v nejširším možném rozsahu.


  Verze: 4. května 2021