text.skipToContent text.skipToNavigation

Verze: 11. května 2021

 

Často kladené dotazy

 

Co je program Krmím Hill's?

Program Krmím Hill's (dále jen Program nebo také Program Krmím Hill’s) je exkluzivní program pro domácí mazlíčky veterinářů, veterinárních sester a veterinárního personálu pracujícího na veterinárních klinikách (včetně studentů, kteří v rámci klinik vykonávají praxi nebo brigádu či jinak spolupracují s veterinární klinikou) v České republice a na Slovensku. Registrovaní Uživatelé (jak je tento pojem vymezen níže) mohou v rámci Programu využít 40% slevy z doporučené maloobchodní prodejní ceny krmiv Hill's. Sleva na zakoupené krmivo Hill's se vztahuje pouze na nákup krmiva Hill’s pro vlastní domácí mazlíčky registrovaných Uživatelů (maximálně dva domácí mazlíčci na jednoho registrovaného Uživatele)

Kdo Program organizuje?

Organizátorem Programu Krmím Hill’s je společnost Hill's Pet Nutrition s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00, Praha 8, Česká republika, identifikační číslo: 04105575 (dále jen Hill’s).

Jak dlouho Program trvá?

Program Krmím Hill’s trvá bez časového omezení (dále jen Doba trvání Programu). Společnost Hill’s je oprávněna Dobu trvání Programu kdykoli měnit, a to bez uvedení důvodu.

Kdo se může do Programu Krmím Hill's přihlásit?

Program Krmím Hill's je určen pro domácí mazlíčky veterinářů, veterinárních sester a veterinárního personálu pracujícího na veterinárních klinikách (včetně studentů, kteří v rámci klinik vykonávají praxi nebo brigádu či jinak spolupracují s veterinární klinikou), které se primárně zaměřují na léčbu a péči o malá zvířata v zájmovém chovu a které odebírají výrobky společnosti Hill's (dále jen společně Uživatelé, každý jednotlivě Uživatel). Uživatelé musí být starší 18 let. Nezbytným předpokladem účasti v Programu Krmím Hill’s je registrace veterinární kliniky do Programu.

*Se souhlasem příslušné kliniky se může do Programu zaregistrovat jako Uživatel také nestátní zvířecí útulek, který s příslušnou klinikou dlouhodobě spolupracuje a pro který klinika zajišťuje veterinární dohled a služby. Po poradě s veterinárním lékařem může být krmivo Hill’s využito pro ty psy a kočky, kteří se nachází v útulku a současně byli zaregistrováni Uživatelem pro účely Programu. Ustanovení těchto Pravidel se na útulek jako Uživatele uplatní v nejširším možném rozsahu.

Jak Program Krmím Hill’s funguje?

Pro účast v Programu Krmím Hill's se musí Uživatel řádně zaregistrovat na webové stránce programu na adrese: https://www.hills4you.com/CZ pro české Uživatele a https://www.hills4you.com/SK pro slovenské Uživatele (společně dále jen Stránky Programu). Předpokladem účasti Uživatele v Programu je řádná registrace veterinární kliniky Uživatele do Programu. Registraci kliniky provádí k tomu pověřená osoba za kliniku. Provedením registrace veterinární klinika souhlasí s těmito Pravidly Programu a účastí svého veterinárního personálu (jako Uživatelů) v Programu. V rámci registrace musí Uživatel uvést údaje svých domácích mazlíčků – psa nebo kočky (nejvýše však 2 mazlíčci), pro které bude krmivo Hill’s nakupováno. Řádné uvedení informací o mazlíčcích je nezbytné pro propočet váhových limitů k nákupu krmiva v rámci Programu (viz níže). Jednotlivé registrace klinik a Uživatelů podléhají schválení ze strany společnosti Hill’s. Kliniky i Uživatelé budou o průběhu registračního procesu informováni ze strany společnosti Hill’s e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři na Stránkách Programu. Na Stránkách Programu si po úspěšné registraci mohou Uživatelé vybrat krmivo Hill's Prescription Diet, Hill‘s Science Plan, Hill’s VetEssentials a Hill's Treats, které chtějí pro své zaregistrované domácí mazlíčky (maximálně 2) zvolit, a to až do výše stanoveného váhového limitu. Uživatelé okamžitě uvidí výši poskytnuté slevy na vybrané krmivo v porovnání s doporučenou maloobchodní prodejní cenou Hill’s pro dané krmivo. Poté, co si Uživatel na Stránkách Programu zvolí krmivo, která chce zakoupit, bude krmivo doručeno zvoleným dodavatelem - velkoobchodním partnerem až na veterinární kliniku Uživatele, kde Uživatel za krmivo zaplatí. Platí při tom, že cena za krmivo uvedená na Stránkách Programu je pouze nezávaznou doporučenou maloobchodní prodejní cenou Hill’s a může se tak v rámci ceníku příslušné veterinární kliniky lišit. Cena po slevě (40 %) z doporučené maloobchodní prodejní ceny krmiva, která se zobrazí na Stránkách Programu, je maximální cena, kterou za zvolené krmivo Uživatel zaplatí na příslušné veterinární klinice. Konečná cena za zvolené krmivo Hill’s však vždy závisí na uvážení příslušné veterinární kliniky, kde zvolené krmivo Uživatel zakoupí. Program Krmím Hill's je určen pouze pro domácí mazlíčky Uživatelů. Zakoupené krmivo neslouží k přeprodeji.

Jak získám slevu 40 % na krmivo Hill’s?

K tomu, aby Uživatel získal 40 % slevu z doporučené maloobchodní ceny na krmivo Hill's v rámci Programu Krmím Hill’s, jsou zapotřebí 4 jednoduché kroky:

    •     Registrovat se na Stránkách Programu.

    •     Vybrat krmivo, které chce Uživatel pro domácího mazlíčka zakoupit.

    •     Vyčkat, až bude zvolené krmivo doručeno vybraným dodavatelem na veterinární kliniku Uživatele.

    •     Zakoupit vybrané krmivo na veterinární klinice.

Pro kolik domácích mazlíčků mohu krmiva v rámci Programu Krmím Hill's zakoupit?

V rámci Programu Krmím Hill's může Uživatel zakoupit krmivo pro maximálně 2 své domácí mazlíčky.

Jaké krmivo Hill’s si mohu zvolit v rámci Programu Krmím Hill’s

V rámci Programu Krmím Hill’s si mohou Uživatelé vybrat z krmiva Hill's Prescription Diet, Hill‘s Science Plan, Hill’s VetEssentials a Hill's Treats.

Jaký je můj limit v rámci Programu Krmím Hill‘s?

Každý Uživatel má stanoven váhový limit pro účely nákupu krmiva Hill’s v rámci Programu dle údajů o registrovaných mazlíčcích. Základem pro určení limitu Uživatele v rámci Programu je průměrné množství krmiva, které pes nebo kočka spotřebuje za jeden rok dle analýzy Hill‘s. Roční množství krmiva na psa/kočku je rozděleno do dvou pololetí (např. u kočky bude maximální možný objem krmiva, které lze objednat v daném pololetí, 20 kg). Pokud v jednom pololetí dosáhne Uživatel stanoveného limitu zvoleného krmiva, nemůže již Uživatel v daném pololetí objednávat krmivo v rámci Programu. Roční váhové limity pro nákup krmiva jsou podrobně uvedeny v Pravidlech Programu.

Kolik krmiva si mohu najednou zvolit?

Uživatel si může najednou zvolit krmivo o celkové váze, kterou mu povolují půlroční limity. Ty budou nastaveny podle vstupních údajů o domácích mazlíčcích (nanejvýš dva domácí mazlíčci) na základě vyplnění registrace.

Mohu si vybrat krmivo Hill's i pro jiné lidi?

Program Krmím Hill's je určen pouze pro domácí mazlíčky Uživatelů, tj. veterinářů, veterinárních sester a veterinárního personálu pracujícího na veterinárních klinikách (včetně studentů, kteří v rámci klinik vykonávají praxi nebo brigádu či jinak spolupracují s veterinární klinikou) v České republice a na Slovensku.

Co když můj domácí mazlíček zemře?

Ztráta zvířecího přítele je velmi bolestivá, ale v čase nevyhnutelná věc. V případě této smutné události může Uživatel ve svém profilu účet svého mazlíčka zrušit.

Odcházím do jiného zaměstnání. Co s tím?

Dojde-li ke změně zaměstnání Uživatele a je-li novým zaměstnavatelem Uživatele veterinární klinika, která se také primárně zabývá léčbou a péči o malá zvířata v zájmovém chovu a odebírá výrobky společnosti Hill's, případně je již zaregistrována v Programu, Uživatel musí tuto změnu neprodleně oznámit společnosti Hill’s na e-mailovou adresu: info_cz@hillspet.com. Není-li nový zaměstnavatel zaregistrován v Programu, bude pro další účast Uživatele v Programu nutná registrace nového zaměstnavatele – kliniky v Programu v souladu s těmito Pravidly. Je-li nový zaměstnavatel – klinika již zaregistrována v Programu, proveden společnost Hill’s po ověření a potvrzení správnosti nových údajů požadovanou změnu. Účet Uživatele bude po dobu od oznámení společnosti Hill’s do ověření a provedení změn dočasně pozastaven. Pokud novým zaměstnavatelem Uživatele není veterinární klinika, která se také primárně zabývá léčbou a péčí o malá zvířata v zájmovém chovu či odebírá výrobky společnosti Hill's, bude spolu se změnou zaměstnavatele účast Uživatele v Programu zrušena.

Jak změním své údaje zadané do Programu?

Pro změnu údajů zadaných do programu se Uživatel musí přihlásit na Stránky Programu. V sekci „Můj účet“ lze změnit, aktualizovat a uložit nové údaje. Pokud potřebuje změnit údaje, které nelze změnit v sekci „Můj účet“ kontaktujte nás na e-mailovou adresu: info_cz@hillspet.com

Kolik mě bude krmivo zvolené na Stránkách Programu stát?

Cena za krmivo uvedená na Stránkách Programu je pouze nezávaznou doporučenou maloobchodní prodejní cenou Hill’s a může se tak v rámci ceníku příslušné veterinární kliniky lišit. Cena po slevě (40%) z doporučené maloobchodní prodejní ceny krmiva, která se zobrazí na Stránkách Programu, je maximální cena, kterou za zvolené krmivo Uživatel zaplatí na příslušné veterinární klinice. Konečná cena za zvolené krmivo Hill’s však vždy závisí na uvážení příslušné veterinární kliniky, kde zvolené krmivo Uživatel zakoupí.

Kdy mi bude zvolené krmivo dodáno?

Termín dodání zvoleného krmiva na veterinární kliniku Uživatele bude záviset na individuální dohodě veterinární kliniky se zvoleným velkoobchodním partnerem.